Վանդակում գրի՛ր այն թիվը, որը \(7\) անգամ մեծ է 8 -ից:
 
Պատասխան՝