Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. 7 -ի բազմապատկում

Բարդություն հեշտ

3
2. Թվի մեծացում

Բարդություն հեշտ

2
3. Թվի փոքրացնելը

Բարդություն հեշտ

2
4. Մեկ գումարելիով պակաս

Բարդություն հեշտ

1
5. Գտի՛ր այն թիվը, որը մեծ է տրված թվից

Բարդություն հեշտ

1
6. Արտադրյալների համեմատում

Բարդություն միջին

2
7. Թվեր, որոնք բաժանվում են 7 -ի

Բարդություն միջին

3
8. Լուծիր խնդիրը

Բարդություն միջին

3
9. Լուծի՛ր խնդիրը

Բարդություն միջին

3
10. Առանց փակագծերի արտահայտություններ (երկու գործողություն)

Բարդություն միջին

2
11. Առանց փակագծերի արտահայտությւններ (3 գործողություն)

Բարդություն միջին

3
12. Փակագծերով արտահայտություններ (2 գործողություն)

Բարդություն միջին

2
13. Փակագծերով արտահայտություններ (3 գործողություն)

Բարդություն միջին

3
14. Տեղադրի՛ր նշանները

Բարդություն բարդ

4
15. 7 -ի բազմապատկում և բաժանում

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար