Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. 7 -ի բազմապատկում 7 -ի բազմապատկում:
2. Հաշվելու տարբեր մեթոդներ Հաշվելու տարբեր մեթոդներ:
3. 7 -ի բազմապատկման աղյուսակը: Բազմապատկման աղյուսակի օգնությամբ քանորդի գտնելը 7 -ի բազմապատկման աղյուսակը: Բազմապատկման աղյուսակի օգնությամբ քանորդի գտնելը:

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. 7 -ի բազմապատկում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 3Մ. 3 օրինակ 7 -ի բազմապատկման աղյուսակից:
2. Թվի մեծացում 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Անհրաժեշտ է թիվը մեծացնել բազմապատկան և գումարման միջոցով:
3. Թվի փոքրացնելը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Թվի փոքրացնելը:
4. Մեկ գումարելիով պակաս 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պահանջվում է գտնել հավասարության մեջ բաց թողնված արտադրիչը:
5. Գտի՛ր այն թիվը, որը մեծ է տրված թվից 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Անհրաժեշտ է գտնել այն թիվը, որը 7 անգամ մեծ է տրված թվից (2 -ից 9):
6. Արտադրյալների համեմատում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. 6 -ի և 7 -ի բազմապատկման աղյուսակների կիրառում:
7. Թվեր, որոնք բաժանվում են 7 -ի 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Թվերի ընտրություն, որոնք բաժանվում են 7 -ի:
8. Լուծիր խնդիրը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Լուծի՛ր խնդիրը 2 գործողությամբ:
9. Լուծի՛ր խնդիրը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Անհրաժեշտ է խնդիրը լուծել երկու գործողությամբ:
10. Առանց փակագծերի արտահայտություններ (երկու գործողություն) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Անհրաժեշտ է գտնել արտահայտության արժեքը (բազմզպատկում և հանում):
11. Առանց փակագծերի արտահայտությւններ (3 գործողություն) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Անհրաժեշտ է գտնել արտահայտության արժեքը (գումարում, հանում, բազմապատկում):
12. Փակագծերով արտահայտություններ (2 գործողություն) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Արտահայտության արժեքի հաշվում(բաժանում և հանում):
13. Փակագծերով արտահայտություններ (3 գործողություն) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Անհրաժեշտ է գտնել արտահայտության արժեքը (գումարում, հանում, բազմապատկում):
14. Տեղադրի՛ր նշանները 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 4Մ. Անհրաժեշտ է վանդակներում լրացնել բաց թողնված նշանները:
15. 7 -ի բազմապատկում և բաժանում 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Անհրաժեշտ է լրացնել աղյուսակը:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք՝ « 7-ի բազմապատկում» թեմայից 00:05:00 միջին 8Մ. Վարժանք՝ « 7-ի բազմապատկում» թեմայից

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք՝ «7-ի բազմապատկում» թեմայից 00:10:00 միջին 12Մ. Տնային աշխատանք՝ «7-ի բազմապատկում» թեմայից
2. Ստուգողական աշխատանք՝ «7-ի բազմապատկում» թեմայից 00:15:00 միջին 10Մ. Ստուգողական աշխատանք՝ «7-ի բազմապատկում» թեմայից