Գտի՛ր արտահայտության արժեքը:
 
8479
 
Առաջին արտահայտության արժեքը հավասար է  -ի:
 
Երկրորդ արտահայտության արժեքը հավասար է  -ի: