Գտի՛ր արտահայտության արժեքը:
 
27+7819
 
Առաջին գործողության արժեքը հավասար է  -ի:
Երկրորդ գործողության արժեքը հավասար է  -ի:
Երրորդ գործողության արժեքը հավասար է  -ի: