Բազմապատկման աղյուսակի օգնությամբ հնարավոր է գտնել քանորդը:
 
\(·\)
2
  
3
  
4
 
5
  
6
  
7
  
8
 
9
  
 2
\( \)
\( \)
\( \)
  
\( \)
\(14\)
\( \)
 
3
\( \)
\( \)
\( \)
  
\( \)
\(21\)
\( \) 
4
\( \)
\( \)
\( \)
 
 
\(28\)
  
5
  
  
\( \)
  
\(35\)
  
6
\( \)
\( \)
   
\(42\)
  
7
\(14\)
\(21 \)
 \(28\)
 \(35\) \(42\)
\(49\)
 \(56\) \(63\)
8
 \( \)
 
   
\(56\)
 
\( \)
9
  
 
   
\(63\)
  
 
Օրինակ՝ գտնենք \(56:7\) արտահայտության քանորդը, որն անմիջականորեն կապված է \(7 · ? = 56\) բազմապատկման արտահայտության հետ: 
 
Աղյուսակի այն տողում, որտեղ առաջին թիվը \(7\) է, գտնենք \(56\) թիվը, որը գտնվում է այն շարքում, որտեղ առաջին թիվը \(8\) է:
 
Ուրեմն՝ \(7 · 8 = 56\)
\( \) 
\( \)Հետևաբար՝ \(56 : 7 = 8\)
 
Եվ քանի որ \(56:8\) արտահայտության քանորդը կապված է \(8 · 7 = 56\) բազմապատկման արտահայտության հետ, ապա \(56 : 8 = 7\)