Եթե նկատեցիք՝ \(7\) -ի բազմապատկման աղյուսակում յուրաքանչյուր հաջորդ արտադրյալը նախորդից և հաջորդից տարբերվում է \(7\) -ով:
 
Կիրառելով արտադրյալի տեղափոխական օրենքը՝ կստանանք.
 
\(2 · 7 = 7·2=7+7=14\)
   
\(3 · 7 = 7·3=7·2+7=14+7=21\)
  
\(4 · 7 = 7·4=7·3+7=21+7=28\)
 
\(5 · 7 = 7·5=7·4+7=28+7=35\)
 
\(6 · 7 = 7·6=7·5+7=35+7=42\) 
 
\(7 · 7 = 7·6+7=42+7=49\)  
 
\(8 · 7 = 7·8=7·7+7=49+7=56\) 
 
\(9 · 7 = 7·9=7·8+7=56+7=63\)
Օրինակ
\(7· 8+7\) արտահայտությունը հնարավոր է փոխարինել \(7· 9\) -ով, որն էլ հավասար է \(63\) -ի:
Օրինակ
\(7· 6-7\) արտահայտությունը հնարավոր է փոխարինել \(7· 5\) -ով, որն էլ հավասար է \(35\) -ի: