7 -ի բազմապատկում
Տրված է \(9\) նկար, յուրաքանչյուրում \(7\) կոճակ: 
 
Կրկնվող գումարելիների՝ տվյալ դեպքում \(7\) -ի կրկնաբար գումարումը հնարավոր է փոխարինել՝ բազմապատկելով \(2\) -ի, \(3\) -ի, \(4\) -ի, ինչպես նաև \(5\) -ի, \(6\) -ի, \(7\) -ի, \(8\) -ի, \(9\) -ի:
                                                                                                                                                                                          
  1   
2        
3
4
5
по 7.bmpпо 7.bmpпо 7.bmpпо 7.bmpпо 7.bmp
\(7\)
\(14  \)
\(21\)
\(28  \)
\(35\)
 
6
7
8
9
по 7.bmpпо 7.bmpпо 7.bmpпо 7.bmp
\(42\)
\(49\)
\(56\)
\(63\)
 
\(7· 2 = 14\)     Յոթ անգամ երկու հավասար է տասնչորսի:

\(7· 3 = 21\)     Յոթ անգամ երեք հավասար է քսանմեկի:

\(7· 4 = 28\)     Յոթ անգամ չորս հավասար է քսանութի:

\(7· 5 = 35\)     Յոթ անգամ հինգ հավասար է երեսունհինգի:
 
\(7· 6 = 42\)     Յոթ անգամ վեց հավասար է քառասուներկուսի:
 
\(7· 7 = 49\)     Յոթ անգամ յոթ հավասար է քառասունիննի:
 
\(7· 8 = 56\)     Յոթ անգամ ութ հավասար է հիսունվեցի:
 
\(7· 9 = 63\)     Յոթ անգամ ինը հավասար է վաթսուներեքի:
7 -ի բազմապատկում
Արտադրիչների տեղերը փոխելով՝ կստանանք.
 
\(2 · 7 = 14\)   
  
\(3 · 7 = 21\)    
\( \) 
\(4 · 7 = 28\)    

\(5 · 7 = 35\)   
 
\(6 · 7 = 42\)  
 
\(7 · 7 = 49\)  
 
\(8 · 7 = 56\)  
 
\(9 · 7 = 63\)