Ստուգի՛ր \(7\) -ի բազմապատկման աղյուսակի իմացությունդ:
 
7 ·3 \(=\) 
 
6 ·7 \(=\) 
 
7 ·9 \(=\)