Մեծացնելով 8 թիվը \(7\) անգամ՝ կստանաք
 
Մեծացնելով 42 թիվը \(7\) -ով՝ կստանանք