Փոքրացնելով 56 -ը \(7\) անգամ՝ կստանանք
 
Փոքրացնելով 28 -ը \(7\) -ով՝ կստանանք