Լրացրո՛ւ հավասարությունը:
 
Դի՛ր \(+, -, :\) նշանը կամ \(*\)  նշանը (բազմապատկման նշանի փոխարեն):
 
42  7  2 \(=\) 3