Փաթեթը պարունակում է 46 մ կտոր, որից 18 մ-ն օգտագործեցին բաճկոններ կարելու համար, իսկ մնացածից \(7\) զգեստ կարեցին:
 
Որոշի՛ր, թե քանի մետր կտոր օգտագործեցին յուրաքանչյուր զգեստի համար:
 
Պատասխան՝ յուրաքանչյուր զգեստի համար օգտագործեցին  մ կտոր: