\(·\)
2
  
3
  
4
 
5
  
6
  
7
  
8
  
9
  
 2
\( \)
\( \)
\( \)
  
\( \)
\( \)
\( \)
 \(18\)
3
\( \)
\( \)
\( \)
  
\( \)
\( \)
\( \)
 \(27\)
4
\( \)
\( \)
\( \)
 
  
 
 \(36\)
5
  
 
\( \)
   
 
 \(45\)
6
\( \)
\( \)
    
 
 \(54\)
7
\( \)
 
    
 
 \(63\)
8
\( \) 
 
    
 
\(72\)
9
 \(18\) 
\(27\)
 \(36\) \(45\) \(54\) \(63\)
\(72\)
\(81\)
 
Արտադրիչները կարելի է տեղերով փոխել:
 
29=92=1839=93=2749=94=3659=95=4569=96=5479=97=6389=98=7299=81
 
Բազմապատկման աղյուսակի օգնությամբ հնարավոր է գտնել քանորդը:
 
Օրինակ՝ գտնենք \(72:9\) արտահայտության քանորդը, որն անմիջականորեն կապված է \(9\)\( · ? = 72\) բազմապատկման արտահայտության հետ:   
 
Աղյուսակի այն տողում, որտեղ առաջին թիվը \(9\) է, գտնենք \(72\) թիվը, որը գտնվում է այն շարքում, որտեղ առաջին թիվը \(8\) է:
 
Ուրեմն՝ \(9· 8 = 72\)
\( \) 
\( \)Հետևաբար՝ \(72 : 9 = 8\)