9 -ի բազմապատկում 
Տրված է \(9\) նկար, յուրաքանչյուրում \(9\) կոճակ:
 
Կրկնվող գումարելիի՝ տվյալ դեպքում \(9\) -ի կրկնաբար գումարումը հնարավոր է փոխարինել՝ բազմապատկելով \(2\)-ի, \(3\)-ի, \(4\)-ի, ինչպես նաև \(5\)-ի, \(6\)-ի, \(7\)-ի, \(8\)-ի և \(9\)-ի:
                                                                                                                                                                                          
  1   
2
3
4
5
6
7
8
9
9.jpg9.jpg9.jpg9.jpg9.jpg9.jpg9.jpg9.jpg
9.jpg
\(9\)
\(18\)
\(27\)
\(36\)
\(45\)
\(54\)
\(63\)
\(72\)
\(81\)
  
  
\(9 · 2 = 18\)     Ինն անգամ երկու հավասար է տասնութի:

\(9 · 3 = 27\)     Ինն անգամ երեք հավասար է քսանյոթի:

\(9 · 4 = 36\)     Ինն անգամ չորս հավասար է երեսունվեցի:

\(9 · 5 = 45\)     Ինն անգամ հինգ հավասար է քառասունհինգի:
 
\(9 · 6 = 54\)     Ինն անգամ վեց հավասար է հիսունչորսի:
 
\(9 · 7 = 63\)     Ինն անգամ յոթ հավասար է վաթսուներեքի:
 
\(9 · 8 = 72\)     Ինն անգամ ութ հավասար է յոթանասուներկուսի:
 
\(9 · 9 = 81\)     Ինն անգամ ինը հավասար է ութսունմեկի:
9 -ի բազմապատկում
Արտադրիչների տեղերը փոխելով՝ կստանանք.
 
\(2 · 9 = 18\) 
    
\(3 · 9 = 27\)    

\(4 · 9 = 36\)   

\(5 · 9 = 45\)   
 
\(6 · 9 = 54\)  
 
\(7 · 9 = 63\)  
 
\(8 · 9 = 72\)  
 
\(9 · 9 = 81\)