Ընտրի՛ր այն արտահայտությունը, որի արժեքը բաժանվում է \(9\) -ի: