Պարզի՛ր` ինչի է հավասար \(b\), եթե b3=24
  
\(b\) \(=\)