Լրացրո՛ւ աղյուսակը: Հաշվի՛ր առաջին երկու արտադրյալների գումարը:
 
Առաջին արտադրիչ
  
4
 
  
5
 
  
10
 
Երկրորդ արտադրիչ
  
3
 
  
7
 
  
8
 
Արտադրյալ
 
Առաջին երկու արտադրյալների գումարը հավասար է  -ի: