Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը:
 
2545:9+28
 
Առաջին գործողության արժեքը հավասար է  -ի:
 
Երկրորդ գործողության արժեքը հավասար է  -ի:
 
Երրորդ գործողության արժեքը հավասար է  -ի: