6154.jpg
 
Մալվինան խնդրեց Բուրատինոյին, որ նա գրի \(պ\) տառով սկսվող 18 բառ, 2 անգամ ավելի քիչ \(ս\) տառով սկսվող բառ, քան \(պ\) տառով, իսկ \(կ\) տառով սկսվող բառ՝ 6 անգամ ավելի շատ, քան \(ս\) տառով:
 
Քանի՞ կ տառով սկսվող բառ պիտի գրեր Բուրատինոն:
 
Առաջին գործողության արժեքը հավասար է :
 
Երկրորդ գործողության արժեքը հավասար է