Բարդության աստիճանը
00:05:00

Առաջադրանքների ցանկ:

4Մ.
1. Գտի՛ր բաց թողնված թիվը 1Մ.
2. Հավասարության անհայտ արտադրիչը 1Մ.
3. Բազմապատկում երկու եղանակով 2Մ.