Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Բազմապատկում երկու եղանակով

Բարդություն հեշտ

2
2. Գտի՛ր բաց թողնված թիվը

Բարդություն հեշտ

1
3. Բազմապատկում 2-ի

Բարդություն հեշտ

2
4. Հավասարության անհայտ արտադրիչը

Բարդություն հեշտ

1
5. Բազմապատկում 3-ով

Բարդություն հեշտ

2
6. Արտահայտությունների համեմատում (1 և երկնիշ թվեր)

Բարդություն միջին

3

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ