Ընտրի՛ր այն տարբերակները, որոնցում գումարումը հնարավոր է փոխարինել բազմապատկումով: