Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Գումարը և արտադրյալը՝ ըստ նկարի

Բարդություն հեշտ

2
2. Տարբերակների ընտրություն

Բարդություն հեշտ

2
3. Երկրորդ արտադրիչի գտնելը

Բարդություն հեշտ

2
4. Բազմապատկում 2-ով

Բարդություն հեշտ

2
5. 1-ի և 0-ի բազմապատկում

Բարդություն հեշտ

2
6. Բազմապատկման փոխարինում գումարումով

Բարդություն հեշտ

2
7. Բազմապատկում 3-ով

Բարդություն միջին

3
8. Երկրորդ արտահայտության արժեքն ըստ առաջինի

Բարդություն միջին

3
9. Գումարի և արտադրյալի համեմատում

Բարդություն միջին

3
10. Գումարի և արտադրյալի համեմատում (1 և երկնիշ թիվ)

Բարդություն միջին

4

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար