Համեմատի՛ր:
 
Դի՛ր  \(>\), \(<\) կամ  \(=\)
 
19+19+19194