Համեմատի՛ր արտահայտությունները:
 
Դի՛ր \(>\), \(<\) կամ \(=\)
 
169  1+69