Բարդության աստիճանը
00:05:00
1. Գումարը և արտադրյալը՝ ըստ նկարի 2Մ.
2. 1-ի և 0-ի բազմապատկում 2Մ.
3. Բազմապատկում 3-ով 3Մ.
4. Երկրորդ արտադրիչի գտնելը 2Մ.