Գումարը ներկայացրո՛ւ արտադրյալի տեսքով և հաշվի՛ր արժեքը:
 
24+24+24=i3=i