Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Գումարման փոխարինումը բազմապատկումով: Հասկացություն բազմապատկման մասին, օրինակներ:
2. Զրոյի և մեկի բազմապատկում 1-ի և 0-ի բազմապատկում:

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Գումարը և արտադրյալը՝ ըստ նկարի 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Անհրաժեշտ է գտնել երկրորդ արտադրիչը և հաշվել արժեքը:
2. Տարբերակների ընտրություն 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Տարբերակների ընտրություն, որտեղ գումարումը կարելի է փոխարինել բազմապատկումով:
3. Երկրորդ արտադրիչի գտնելը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Անհրաժեշտ է գումարումը փոխարինել բազմապատկումով, գտնել երկրորդ բազմապատիկը:
4. Բազմապատկում 2-ով 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Թվի (10-ից 50) բազմապատկումը 2-ով, ներկայացնելը գումարի տեսքով:
5. 1-ի և 0-ի բազմապատկում 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. 1-ի և 0-ի բազմապատկում:
6. Բազմապատկման փոխարինում գումարումով 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Բազմապատկմումը փոխարինվում է գումարումով, հաշվվում արժեքը:
7. Բազմապատկում 3-ով 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Անհրաժեշտ է գումարումը փոխարինել բազմապատկումը և գտնել առաջին արտադրիչը:
8. Երկրորդ արտահայտության արժեքն ըստ առաջինի 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Անհրաժեշտ է գտնել երկրորդ արտահայտության արժեքը՝ օգտվելով առաջինի արժեքից:
9. Գումարի և արտադրյալի համեմատում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Համեմատվում են գումարն ու արտադրյալը:
10. Գումարի և արտադրյալի համեմատում (1 և երկնիշ թիվ) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Մեկի և երկնիշ թվի գումարում և բազմապատկում:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք՝ «Հասկացություն բազմապատկման մասին» թեմայից 00:05:00 միջին 9Մ. Վարժանք՝ «Հասկացություն բազմապատկման մասին» թեմայից

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք՝ «Հասկացություն բազմապատկման մասին» թեմայից 00:10:00 միջին 9Մ. Տնային աշխատանք՝ «Հասկացություն բազմապատկման մասին» թեմայից
2. Սոտւգողական աշխատանք՝ «Հասկացություն բազմապատկման մասին» թեմայից 00:15:00 միջին 10Մ. Սոտւգողական աշխատանք՝ «Հասկացություն բազմապատկման մասին» թեմայից