Մեկի բազմապատկում
Առաջադրանք 1.
 
\(7\) ձիու վրա նստեցին \(1\ \)-ական ձիավոր: Ընդամենը քանի՞ ձիավոր կար:
 
\(1+1+1+ 1+1+1+1=7 \)  կամ  \(1 · 7 = 7\)
 
Ուշադրություն
\(1\) -ը թվով բազմապատկելիս ստացվում է այդ նույն թիվը:
Զրոյի բազմապատկում
Առաջադրանք 2
 
Ընթրիքից հետո սեղանին մնաց \(3\) ափսե: Դրանցից ոչ մեկի վրա ուտելիք չէր մնացել: Որքա՞ն ուտելիք էր մնացել ափսեներում ընթրիքից հետո:
 
\(0 + 0 + 0 = 0 \)  կամ  \(0 · 3 = 0\)
 
Ուշադրություն
\(0\) -ի բազմապատկումը ցանկացած թվով ստացվում է \(0\)