Առօրյա կյանքում հաճախ կիրառվում են հեղուկի օգտագործման տարբեր տարաներ՝ բաժակ, դույլ, ապակե տարա, շիշ, կաթսա:
 
jemkostj.jpg kastrjulja.png
Հեղուկի չափման միավորը կոչվում է լիտր:
Ուշադրություն
Կրճատ գրառումն է՝  \(լ\):
Հեղուկի չափման միավորի՝ լիտրի օգնությամբ որոշվում է տարողությունը:
Տարողությունը ցույց է տալիս, թե քանի լիտր է տեղավորվում տարայում:
Օրինակ
\(1\) լիտր հյութը տուփում, \(1\) լիտր ջուր շշում, \(2\) լիտր ապուր կաթսայում: