Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Դույլի և ցնցուղի տարողությունը

Բարդություն հեշտ

1
2. Կատարի՛ր համեմատումը

Բարդություն հեշտ

2
3. Ճի՞շտ է արդյոք համեմատումը

Բարդություն հեշտ

2
4. Տակառի տարողությունը

Բարդություն միջին

3
5. Թվի ընտրություն բազմակետերի փոխարեն

Բարդություն միջին

3
6. Այգեպան խոզուկները

Բարդություն բարդ

7
7. Արքայադստեր արցունքները

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

1. Վարժանք՝ «Լիտր» թեմայից

Բարդություն միջին

7

Ուսումնական ձեռնարկներ