Մենք արդեն ծանոթ ենք երկարության չափման երկու միավորների՝ սանտիմետրի և դեցիմետրի հետ:
 
Metr.png
Օրինակ
Կրիայի երկարությունը հավասար է  \(30\) սմ-ի կամ  \(3\) դմ-ի:  
Օձի երկարությունը հավասար է \(100\) սմ-ի կամ  \(10\) դմ-ի:
Առավել մեծ առարկաներ չափելու համար օգտագործվում է չափման մեկ այլ միավոր, որը կոչվում է մետր:
 
Կարճ գրառումն է` \(մ\):
метр.jpg
\(1\) մետրը պարունակում է \(10\) դեցիմետր: 
 
\(1\) մետրը պարունակում է \(100\) սանտիմետր:

\(1\) մ \(=\) \(10\) դմ \(=\) \(100\) սմ:
рост.jpg
Օրինակ
Տղայի հասակը հավասար է \(90\) սմ-ի:
 
\(1\) մ-ի հասնելու համար անհրաժեշտ է՝ \(100\) սմ \(-\) \(90\) սմ \(=\) \(10\) սմ: