Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Արտահայտի՛ր մետրերով

Բարդություն հեշտ

1
2. Արտահայտի՛ր մետրով և դեցիմետրով

Բարդություն հեշտ

2
3. Որքա՞ն ճանապարհ անցան կենդանիները մինչև հանդիպելը

Բարդություն միջին

3
4. Ո՞վ գնդակն ամենահեռուն նետեց

Բարդություն բարդ

5
5. Համեմատի՛ր չափման արդյունքները

Բարդություն բարդ

7.5
6. Կատարի՛ր գործողությունը

Բարդություն բարդ

7

Թեստեր

1. Վարժանք՝ «Մետր» թեմայից

Բարդություն միջին

11

Ուսումնական ձեռնարկներ