Բարդության աստիճանը
00:05:00

Առաջադրանքների ցանկ:

11Մ.
1. Արտահայտի՛ր մետրերով 1Մ.
2. Արտահայտի՛ր մետրով և դեցիմետրով 2Մ.
3. Ո՞վ գնդակն ամենահեռուն նետեց 5Մ.
4. Որքա՞ն ճանապարհ անցան կենդանիները մինչև հանդիպելը 3Մ.