Ցույց տո՛ւր, թե տրված թվերից որոնցո՞վ կարելի է փոխարինել աստղանիշը, որպեսզի ստանաս ճշմարիտ անհավասարություն:
 
33<
 
Նշի՛ր ճիշտ տարբերակ(ներ\)ը: