Բարդության աստիճանը
00:05:00

Առաջադրանքների ցանկ:

5Մ.
1. Փոքր, մեծ, հավասար 1Մ.
2. Արտահայտության արժեքների համեմատում (տարբերություն) 3Մ.
3. Համեմատիր թվերը` դնելով > կամ < նշանները 1Մ.