Բաց թողած վանդակում տեղադրիր այնպիսի թիվ, որ հավասարությունը ճիշտ լինի:
 
\(4 + \) \(=\) 73
 
\(7 + \) \(=\) 89