Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Զույգ, թե՞ կենտ

Բարդություն հեշտ

1
2. Զույգ թվեր

Բարդություն հեշտ

1
3. Կենտ թվեր

Բարդություն հեշտ

1
4. Գտի՛ր անհայտը (կենտ թվեր)

Բարդություն միջին

2
5. Գտի՛ր անհայտը (զույգ թվեր)

Բարդություն միջին

2
6. Լուծի՛ր խնդիրը

Բարդություն միջին

3
7. Լուծի՛ր խնդիրը

Բարդություն բարդ

3
8. Լուծի՛ր խնդիրը

Բարդություն բարդ

3
9. Լրացրո՛ւ բաց թողնված վանդակները

Բարդություն բարդ

4

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ