Լուծի՛ր խնդիրը:
  
рпа.png
 
12 տղաներ խմբերի բաժանվեցին՝ յուրաքանչյուրում \(2\) հոգի:
 
Քանի՞ խումբ ստացվեց:
 
Պատասխան՝  խումբ:
 
Խմբերի քանակը ----- թիվ է: