Գրիր ամենամեծ քառանիշ թիվը, որի գրառման մեջ օգտագործվում են միայն 2 և 7 թվանշանները:
 
Պատասխան՝