Գտիր ամենամեծ եռանիշ թիվը, որի գրառման մեջ օգտագործվում են միայն 3, 6 և 7 թվանշանները (բոլոր երեք թվանշանները պետք է մասնակցեն):
 
Պատասխան՝