Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

16Մ.
1. Եռանիշ թվի կարգային միավորի բացակայությունը 2Մ.
2. Եռանիշ թվի ներկայացումը 2Մ.
3. Քառանիշ թվի ներկայացումը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով 2Մ.
4. Քառանիշ թվի կարգային միավորների գումարը 3Մ.
5. Երեք թվանշան պարունակող եռանիշ թիվը 4Մ.
6. Վեցանիշ թվի կարգային միավորները 3Մ.