2432 բազմապատկումը կատարիր սյունակով: Պատուհանում տեղադրիր ճիշտ թիվը:
  
243×2¯i