20123 արտադրյալը գտնելու համար պետք է կատարել հետևյալ քայլերը:
 
2012 քառանիշ թիվը ներկայացնել կարգային գումարելիների գումարի տեսքով:
 
3 միանիշ թիվը հերթով բազմապատկել գումարելիներից յուրաքանչյուրով:
 
Ստանում ենք հետևյալ չորս թվերը (թվերը գրիր փոքրից մեծ).
 
1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
Ստացված չորս թվերը գումարում ենք:
 
Պատասխան՝