Կատարիր երկնիշ և միանիշ թվերի բազմապատկումը սյունակով՝ 133:
  
13×3¯i