Կատարիր 56 \(+\) 24 գումարումը:
 
1. Միավորները գումարելիս ստանում ենք՝  միավոր և  տասնյակ՝ մտքում:
 
2. Տասնավորները գումարելիս ստանում ենք  տասնյակ և գումարում ենք մտապահված  տասնյակը:
 
Պատասխան՝
  
+5624i