92853+7562 քառանիշ թվերի հարյուրավորները գումարելիս ստանում ենք  հարյուրյակ և մտքում պահում ենք  հազարյակ: