Կատարիր գումարումը:
 
+224746i
 
\(1\). Միավորները գումարելիս ստանում ենք  միավոր և  տասնյակ՝ մտքում:
 
\(2\). Տասնավորները գումարելիս ստանում ենք  տասնյակ և գումարում ենք մտապահված  տասնյակը:
 
\(3\). Հարյուրավորները գումարելիս ստանում ենք  հարյուրյակ: