7602 տարբերության միավորները հաշվելիս ստանում ենք  միավոր: